Nylig fått diagnose?

For mange familier er det SMS barnas unormale søvnrytme og de ukontrollerte følelsesutbruddene, som krever mest. SMS barn har ofte en utvikling, hvor de på noen punkter har nesten normal aldersutvikling, mens de på det følelsesmessige plan reagerer som ett lite barn. Derfor er barn med SMS vanskelige og «oppdage».

Mange utenforstående voksne oppfatter barn med SMS som hysteriske og dårlig oppdratt. Du har kanskje allerede opplevd at velmente råd om oppdragelse og barnets søvn. Disse rådene er ikke nødvendigvis de beste for deg og ditt SMS barn.

Du er ikke alene med utfordringene – og det er forståelse, hjelp og støtte og hente.

Som foreldre til et barn med SMS får du bruk for hjelp fra både leger, sosialforvaltningen, PPT mv., men da SMS er en sjelden diagnose, vil du sannsynligvis oppleve, at det er veldig liten kjennskap til Deres problemer og utfordringer.