Melatonin og betablokkere

Melatonin for bedre søvn

Mennesker med SMS er mye våkne om natten og trøtte om dagen. Deres søvnrytme er forskjøvet, man kan si, at de har permanent jetlag. SMS personer produserer Melatonin om dagen i stedet for om kvelden og natten.

Noen barn faller bedre i søvn om kvelden og har litt færre oppvåkninger, hvis de får Melatonin.

Forsøk på å forstå søvnmønstre og vaner hos personer med Smith-Magenis Syndrom har ført til en bekreftelse av en  omvendt døgnrytme av melatoninproduksjonen. Forskning for å undersøke den underliggende årsak til denne forstyrrede søvn syklus er helt i start fasen. Terapeutisk styring av søvnforstyrrelser i Smith-Magenis Syndrom er fortsatt en utfordring for leger og foreldre. Rapporter om terapeutisk effekt av melatonin tyder på en generel forbedring av søvn uten større bivirkninger. Et forelderovervåket[h2]  forsøk med fire til seks uker på lav-dose (opp til 3 mg) melatonin kan være verdt å overveie; fortsett med melatoninen hvis dine observasjoner viser en forbedring av søvn og / eller atferd. Det er viktig å bemerke, at høye doser (> 5 mg) av melatonin kan forbli i kroppen til neste morgen, og kan forverre søvnighet og minske årvåkenhet på dagen.