Bli medlem

Vi har tre ulike medlemskategorier

1. Enkeltmedlemskap

Gjelder enkeltpersoner som ønsker å bli medlem. (Kr 100.- pr. år)

2. Familiemedlemskap

Dette omfatter personer med Smith-Magenis syndrom og deres familier.  (Kr 200,- pr. år).

3. Støttemedlemskap

Dette medlemskapet omfatter alle som har interesse av å støtte arbeidet vårt. Familie, firmaer, lag og organisasjoner mv, er aktuelle medlemskandidater. (Kr 100,- pr. år).

Betaling

Vennligst angi hvilken type medlemskap du ønsker.

Kontonr: 1503 625 5991. Vennligst skriv hvem det gjelder (da alle familiemedlemmer ved familiemedlemsskap).

  Vipps 22133